Afscheid Toos Loman

Op de jaarvergadering van 20 maart 2023 heeft Toos afscheid genomen als bestuurslid van ons koor. Ze heeft de pr-functie 8 jaar vervuld met veel inzet. Daarvoor was ze al een aantal jaren actief in de activiteitencommissie van het koor. Ze heeft samen met de andere leden van deze commissie een keur aan activiteiten en uitstapjes verzorgd. We zijn haar veel dank verschuldigd en namens het koor werd haar een bloemetje overhandigd. Van het bestuur kreeg ze een etentje aangeboden. Gelukkig blijft Toos wel als lid betrokken bij ons koor. Toos nogmaals DANK voor je inzet en blijf nog lang bij ons zingen.